Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /var/www/margin.dk/public_html/t3lib/class.t3lib_div.php on line 4109

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /var/www/margin.dk/public_html/t3lib/class.t3lib_div.php on line 4109

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /var/www/margin.dk/public_html/t3lib/class.t3lib_div.php on line 4109

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /var/www/margin.dk/public_html/t3lib/class.t3lib_div.php on line 4109

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /var/www/margin.dk/public_html/t3lib/class.t3lib_div.php on line 4109

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /var/www/margin.dk/public_html/t3lib/class.t3lib_div.php on line 4109

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /var/www/margin.dk/public_html/t3lib/class.t3lib_div.php on line 4109

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /var/www/margin.dk/public_html/t3lib/class.t3lib_div.php on line 4109

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /var/www/margin.dk/public_html/t3lib/class.t3lib_div.php on line 4109

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /var/www/margin.dk/public_html/t3lib/class.t3lib_div.php on line 4109

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /var/www/margin.dk/public_html/t3lib/class.t3lib_div.php on line 4109

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /var/www/margin.dk/public_html/t3lib/class.t3lib_div.php on line 4109

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /var/www/margin.dk/public_html/t3lib/class.t3lib_div.php on line 4109

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /var/www/margin.dk/public_html/t3lib/class.t3lib_div.php on line 4109

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /var/www/margin.dk/public_html/t3lib/class.t3lib_div.php on line 4109
margin aps: Ledersparring i Sygehus Lillebælt

Ledersparring i Syghus Lillebælt

Projektleder, farmacut Maria Staun: ”- Jeg har fået hjælp til at organisere min egen rolle i projektet, Patientsikkert Sygehus. Ved at få styr på min egen rolle, blev det tydeligere, hvilken rolle direktion, sponsorer og de enkelte klinikker skulle have. Derved kunne jeg bruge min energi og mine møder langt mere målrettet og med større effekt. Det er tydeligt nu, hvor vi kan dokumentere færre komplikationer og færre dødsfald som resultat af Patientsikkert Sygehus.

Den ledersparring, som Kenneth Kæregaard leverede forløb over fire måneder, hvor jeg hver gang fik et kort resumé, som hjalp med at holde fokus på det vigtigste. Jeg ved at Sygehus Lillebælt senere har brugt konsulenten til andre centralt placerede ledere.

Som en sidegevinst ved sparringen fik jeg en bedre work/life balance, så jeg nu har mere fritid til at gøre de ting jeg kan lide.” 

Baggrund for konsulentopgaven:

Sygehus Lillebælt havde besluttet sig for et projekt, der skulle reducere antallet af genindlæggelser med 30 % og at reducere antallet af dødsfald med 15 %. Ved siden af sygehusets formelle organisation blev etableret en projekt-organisation med sponsorer og en projektleder. Projektet skulle løbe parallelt med og integreres i det almindelige arbejde, hvor alle jo var fuldt engagerede i hverdagen.

Proces:

Projektlederen mente fra starten, at det største problem var mangel på egen arbejdstid i forhold til projektets omfang. Vi aftalte et sparringsforløb over 3 – 4 måneder med 3-timers møder hver 14. dag. Undervejs i sparringen blev det tydeligt, at projektet – og lederen – led under uklare roller for projektleder, direktion og de lokale ledere. Følgelig brugte vi sammen nogen tid på at afklare de nødvendigste grænser, så ansvar og opgaver blev tydeligt.

Da rollen var defineret, gik resten af tiden dels med at træne praktisk målstyret ledelse dels med begrebet autorisation. Autorisation handler bl.a. om, hvordan man opfatter sig selv i arbejdsrollen, herunder, om man giver sig selv lov til at lede.

Resultat:

Overblik over projektet, fuld opbakning i praksis fra hele direktionen og øvrig organisation, så Sygehus Lillebælt nu kan dokumentere færre komplikationer og færre dødsfald. Dertil har projektlederen fået en bedre work/life balance.

Investering:

Ud over projektlederens tid, svarede den økonomiske investering til lidt mere end en månedsløn.

 > Læs mere om ledersparring fra margin